Kuidas hinnata päikesekaitsekile ja turvakile paigalduse kvaliteeti?

1.       Kiletatud klaasi läbipaistvus ja visuaalne kvaliteet ei ole võrdsed kiletamata klaasi visuaalse kvaliteediga. Järgnevad kriteeriumid kehtivad ainult paigaldatud aknakiledele, mitte klaasipinnas esinevatele võimalikele defektidele.

2.       Aknakile kleepumis- ja kuivamisaega mõjutab kile paigaldamisel kasutav vesilahus. Olgugi, et üleliigne vesi surutakse kile ning klaasi vahelt välja, on vältimatu vee osaline jäämine kile ning klaasi vahele. Kile täielik kuivamisaeg sõltub paigaldatud kile paksusest, samuti mõjutavad kuivamisaega ja välimust ka kliimatingimused, mis muudavad kuivamisaja pikemaks või lühemaks. Aega täieliku kuivamise perioodil nimetatakse ka liimi kõvenemise ajaks. 

3.       Visuaalset ülevaatust on võimalik teha ka enne kile täielikku kuivamist. Tabelis 1 on välja toodud tüüpilised kuivamisajad erineva paksusega kiledele. Olgu märgitud, et kuivamisaegseid defekte kilel nagu veemullid, vee moonutused ning kile hägusus ei käsitleta paigaldusdefektidena.  

4.       Kilega kaetud klaasi tuleb vaadelda ruumis seestpoolt ning vähemalt 2 meetri kauguselt. Vaatlemine peab toimuma päevasel ajal, kuid mitte otsese päikesevalguse käes ja peab hõlmama normaal-nägemisala, väljaarvatud 50 mm laiune kile ääreala.

5.       Paigaldus loetakse vastuvõetavaks, kui pärast kilepaigaldust ei esine järgnevaid häirivaid visuaalseid defekte 2-3% lubatud hälbe piires: tolmutäpid, karvad, kiud, liimijäägid, näpujäljed, putukad, lahtised nurgad, täkked ja rebendid, sälgud ja kriimud, hägusus ning õhumullid. Vaatlemist võib teostada ka kile paigaldamise päeval. Märgates vigu, hinnake neid punktis 4 kirjeldatud viisil.

6.       50 mm laiust ääreala hinnatakse sarnaselt punktis 3 ja 4 kirjeldatuga, kuid on lubatud vähesel määral tolmutäppide esinemist, eriti kui raamide kehv olukord takistab tavapäraste kõrgete paigaldusstandardite saavutamist.

7.       Raami/tihendi ja kileääre vahe on tavaliselt vahemikus 1-4 mm. Vahe võimaldab liigse vee kile ja klaasi vahelt välja suruda. See välistab kileserva ülestõusmise kokkupuutel raami/tihendi servaga. Kui jätta liigne vesi eemaldamata, võib see viia kile mahatulemiseni ning seda käsitletakse paigaldamisveana. Turvakilede puhul jäetakse äärde vahe 1-4 mm, 1-5 mm vahe on aksepteeritav kiledele paksusega üle 175μ. Kombineeritud päikesekaitse-turvakilede standard kuulub sellesse klassi. Kuni 2 mm vahet soovitatakse tumedatele kiledele (toonitud, metalliseeritud), et vähendada nähtavat valgusjoont kile ja raami vahel.  

8.       Kilede liitmine on vajalik suurte klaaside katmisel, kui klaasi mõõdud on suuremad, kui kile laius. Kilede ühendusjoont klaasi pinnal ei käsitleta paigaldusdefektina. Joon peab olema sirge ning paralleelne raamiga. Kiled peavad liitekohas olema lähestikku, kuid mitte kattuvad; maksimaalne vahe liitekohas võib olla kuni 1 mm. Kiledel, mille paksus on väiksem kui 50μ, võivad liitumiskohad kattuda või olla ühendatud.

9.       Aknakile paigaldamine võib muuta akna peegeldavamaks. Eriti juhul, kui paigaldatakse metalli või metalliühendeid sisaldav kile. See ei ole defekt, vaid aknakile loomulik toime.

 

Tabel 1: Kilede kuivamiseks kuluv aeg

Kile paksus μ       Kuivamisaeg päevades

kuni 100                  30

100 - 200                 60

200 - 300               100

    üle 300               140

 

Käesolev tekst põhineb Glass and Glazing Federation (44-48 Borough High Street, London, UK) poolt välja antud  originaaldokumendil Visual Quality Standard for Applied Window Film.